Sử dụng đường dẫn tắt để tạo tập tin mới

Tháng 3 01, 2018


Mô tả

Liên tục tạo tập tin mới trong Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Biểu mẫu? Hãy bỏ qua nhiều nhấp chuột (vì quá nhiều bước thao tác) và sử dụng một đường dẫn tắt để thay thế.

Thao tác:

Mở tập tin Google mới trong trình duyệt.

Nhập một trong những đường dẫn sau:

Một tập tin trống sẽ mở ra và người dùng có thể bắt đầu soạn thảo ngay.


Nguồn: LVtech