Sử dụng Group để kiểm soát thêm nhiều ứng dụng G Suite và cài đặt

Tháng 7 03, 2019


Tính năng mới: 

Năm ngoái, Google đã thông báo quản trị viên có thể kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ của G Suite bằng cách sử dụng nhóm. Google hiện đang mở rộng các tính năng G Suite để quản trị viên có thể kiểm soát bằng cách sử dụng Google Groups. Bây giờ quản trị viên có thể sử dụng Google Group để kiểm soát cài đặt mặc định đối với:

  • Cài đặt cơ sở dữ liệu App Maker
  • Cài đặt Currents (đối với các tổ chức đã đăng ký trong chương trình dùng thử Currents)
  • Khả năng chỉnh sửa Thư mục, chẳng hạn như thông tin hồ sơ (ví dụ: tên, ngày sinh, giới tính, v.v.) mà người dùng có thể chỉnh sửa
  • Chính sách Google Drive và Docs để chia sẻ tập tin và khả năng hiển thị liên kết
  • Cài đặt Google Voice (dành cho các tổ chức đã đăng ký Google Voice)
  • Cài đặt lịch sử Trò chuyện Hangouts
  • Cài đặt nội dung YouTube, quyền truy cập và hơn thế nữa

Ảnh hưởng: 

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Việc sử dụng Google Group có thể giúp quản lý G Suite đơn giản hơn trong khi vẫn đảm bảo đúng người dùng có quyền truy cập vào đúng ứng dụng và có các cài đặt mặc định phù hợp trong các ứng dụng đó. Ví dụ: quản trị viên có thể sử dụng các nhóm để tự động định cấu hình G Suite cho các chức năng công việc cụ thể, nhóm dự án, cấp thâm niên cụ thể hoặc vị trí địa lý.

Làm thế nào để bắt đầu:

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã khả dụng đối với tất cả tên miền.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã khả dụng đối với tất cả tên miền.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Điều khiển dựa trên nhóm sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ nhóm.

Nguồn: LVtech