Sử dụng Hangouts Meet với Internet Explorer 11

Tháng 12 14, 2019


Tóm tắt:

Google đã thêm hỗ trợ giới hạn Hangouts Meet trong Microsoft Internet Explorer 11. Người dùng cần tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của  Google Video Support Plugin để chạy trên Internet Explorer.

Vui lòng xem Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các trình duyệt được hỗ trợmột số hạn chế khi sử dụng Hangouts Meet with Internet Explorer.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: Tính năng này đã khả dụng.
  • Bản phát hành theo định kỳ: Tính năng này đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định. Vui lòng tải xuống plugin để sử dụng Hangouts Meet trên Internet Explorer.

Nguồn: LVtech