Sử dụng “Khám phá hồ sơ” để chỉ hiển thị thông tin cơ bản trong kết quả tìm kiếm, khả dụng bản beta mở

Tháng 12 19, 2023


Tính năng mới:

Quản trị viên Google Workspace hiện có thể bật tính năng “Khám phá hồ sơ” cho người dùng. Khi được bật, người dùng có thể tùy chỉnh cách thức xuất hiện trên các sản phẩm của Google cho những người tìm kiếm hồ sơ theo số điện thoại hoặc email. Cụ thể, người dùng có thể chọn cách muốn hiển thị tên và cách hiển thị ảnh hồ sơ.

Tính năng này khả dụng ở phiên bản beta mở, nghĩa là không cần đăng ký thêm để sử dụng tính năng này.

Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, trong Cài đặt thư mục > Chỉnh sửa hồ sơ, quản trị viên có thể bật hoặc tắt “Khám phá hồ sơ” đối với người dùng.

Để giúp mọi người nhận ra, Google sẽ chia sẻ thông tin cơ bản cần thiết để xác nhận danh tính của người dùng. Sau khi tương tác với ai đó, người dùng thường sẽ thấy tên đầy đủ, ảnh hồ sơ và nhiều thông tin khác từ Tài khoản Google.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/12/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech