Sử dụng khóa bảo mật NFC và USB trên thiết bị iOS

Tháng 6 10, 2020


Tính năng mới:

Việc sử dụng khóa bảo mật với Tài khoản Google trên các thiết bị iOS sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cụ thể, Google sẽ hỗ trợ triển khai W3C WebAuthn trên các thiết bị Apple chạy iOS 13.3 trở lên. Điều này có nghĩa là người dùng có thể sử dụng khóa bảo mật USB hoặc NFC trực tiếp trên thiết bị iOS mà không cần cài đặt ứng dụng Google Smart Lock.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Khóa bảo mật cung cấp hình thức Xác minh 2 bước mạnh nhất (còn được gọi là xác thực hai yếu tố hoặc 2FA) để giúp bảo vệ tài khoản khỏi các cuộc tấn công lừa đảo, đặc biệt khi được sử dụng như một phần của Chương trình bảo vệ nâng cao cho doanh nghiệp. Với sự ra mắt này, bây giờ người dùng có thể:

  • Chạm Khóa bảo mật Titan (tất cả đều có NFC tích hợp) ở mặt sau của iPhone.
  • Sử dụng bất kỳ khóa bảo mật USB nào trực tiếp trên thiết bị iOS có cổng USB (chẳng hạn như iPad Pro) hoặc qua bộ chuyển đổi camera Apple Lightning sang USB trên bất kỳ thiết bị nào khác.
  • Sử dụng các khóa bảo mật Bluetooth hoặc khóa bảo mật tích hợp trên điện thoại trên bất kỳ thiết bị iOS thông qua ứng dụng Google Smart Lock.

Hy vọng lần ra mắt này sẽ giúp người dùng iOS dễ dàng tận dụng lợi thế của khóa bảo mật.

Sử dụng khóa bảo mật NFC trên iPhone

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ khả dụng đối với tất cả người dùng theo mặc định.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ TẮT theo mặc định. Để bật tính năng này, hãy thêm Tài khoản Google vào thiết bị iOS tại Cài đặt > Mật khẩu & Tài khoản hoặc cài đặt ứng dụng Google và đăng nhập.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 3/6/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite, khách hàng Cloud Identity và tài khoản cá nhân.

Nguồn: LVtech