Sử dụng Miro trong Google Meet để có trải nghiệm phong phú và cộng tác trên bảng trắng

Tháng 7 15, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể tận dụng Miro, một ứng dụng bảng trắng trực tuyến của bên thứ ba, để lập ý tưởng và giải quyết vấn đề với tư cách một nhóm trong Google Meet. Với sự tích hợp này trong Google Meet, người dùng có thể cộng tác liền mạch trên bảng Miro với nhau trong cuộc gọi bằng các công cụ và mẫu có sẵn, chẳng hạn như đưa ra ý tưởng với các ghi chú kỹ thuật số và lập kế hoạch quy trình làm việc nhanh nhẹn, để làm việc nhóm phù hợp và sáng tạo hơn. Truy cập Cloud Blog để tìm hiểu thêm thông tin về tích hợp Google Meet và Miro.

Tích hợp này khả dụng khi sử dụng Google Meet trên Chrome hoặc Microsoft Edge tại thời điểm công bố.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Giờ đây, người dùng có bộ công cụ vẽ, mẫu, nhận xét và các tính năng hữu ích khác của Miro có thể truy cập trực tiếp từ Google Meet. Sự tích hợp này sẽ giúp dễ dàng hơn trong việc thúc đẩy cộng tác và tham gia từ tất cả những người tham gia cuộc họp, bất kể vị trí, trong thời gian thực hoặc không đồng bộ.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

    • Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định đối với phiên bản Google Workspace Education và BẬT theo mặc định đối với tất cả các phiên bản Google Workspace khác.

    • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt tích hợp Miro cho tổ chức.

  • Người dùng cuối: nếu được quản trị viên bật, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách cộng tác bằng Miro trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/7/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google Family Link hoặc người dùng dưới 18 tuổi.

Nguồn: LVtech