Sử dụng Phê duyệt quyền truy cập để kiểm soát quyền truy cập dữ liệu trong quá trình hỗ trợ hoặc bảo trì

Tháng 11 16, 2022


Tính năng mới:

Hôm nay, Google sẽ giới thiệu Phê duyệt quyền truy cập, dựa trên Tính minh bạch của quyền truy cậpQuản lý quyền truy cập. Phê duyệt quyền truy cập cho phép khách hàng phê duyệt hoặc từ chối quyền truy cập của nhân viên Google vào dữ liệu trong quá trình hỗ trợ và bảo trì tổng thể. Phê duyệt quyền truy cập sẽ được triển khai trong vài tuần tới.

Google đã thiết kế các hệ thống để hạn chế số lượng nhân viên có quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng và chủ động giám sát hoạt động của những nhân viên đó. Phê duyệt quyền truy cập cho phép khách hàng thiết lập các kiểm soát chi tiết—ở cấp đơn vị tổ chức hoặc nhóm quản trị viên—để yêu cầu sự cho phép của Google để truy cập nội dung được đề cập trong một khoảng thời gian giới hạn.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Phê duyệt quyền truy cập cung cấp cho quản trị viên quyền kiểm soát chi tiết đối với phương thức Google truy cập dữ liệu khi bắt đầu yêu cầu hỗ trợ hoặc việc bảo trì đang được thực hiện. Điều quan trọng là khách hàng có khả năng phê duyệt hoặc từ chối quyền truy cập đối với các yêu cầu riêng lẻ.

Google biết rằng điều cần thiết là khách hàng có khả năng cho hiển thị và kiểm soát hệ thống cũng như phương thức được Google truy cập. Bản cập nhật này, cùng với các tính năng Kiểm soát chủ quyền dành cho Google Workspace, mã hóa phía máy khách, vùng dữ liệuQuản lý quyền truy cập, cung cấp các giải pháp giúp khách hàng đạt được mục tiêu chủ quyền kỹ thuật số.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 15/11/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Phê duyệt quyền truy cập là một phần của Quyền kiểm soát được đảm bảo của Google Workspace, chỉ khả dụng dưới dạng tiện ích bổ sung đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản Google.

Nguồn: LVtech