Sử dụng Smart Fill để giúp tự động nhập dữ liệu trong Google Sheets

Tháng 11 03, 2020


Tính năng mới:

Google đang tung ra Smart Fill cho Google Sheets, tính năng này phát hiện và tìm hiểu các mẫu giữa các cột để tự động hoàn thành nhập dữ liệu một cách thông minh.

Ví dụ: nếu có một cột tên đầy đủ, người dùng có thể muốn tách thành một cột có tên và một cột có họ. Khi bắt đầu nhập tên vào một cột, Sheets sẽ tự động tìm kiếm các mẫu. Nếu phát hiện một mẫu, Sheets sẽ tạo công thức tương ứng và sau đó tự động hoàn thành phần còn lại của cột.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Hy vọng rằng Smart Fill sẽ giúp người dùng chuẩn bị và sử dụng dữ liệu trong Google Sheets dễ dàng hơn. Tương tự như cách Smart Compose trong Gmail giúp soạn thảo nhanh hơn với ít lỗi hơn, Smart Fill giúp nhập dữ liệu nhanh và ít bị lỗi hơn.

Gần đây, Google cũng đã ra mắt tính năng Sheets Smart Cleanup, để giúp chuẩn bị và phân tích dữ liệu trong Sheets. Bằng cách bổ sung các tính năng mới, thông minh để giúp tự động hóa việc chuẩn bị và phân tích dữ liệu, hy vọng có thể giúp người dùng khai thác sức mạnh của dữ liệu và nhanh chóng đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.

Thông tin chi tiết:

Ngoài việc sử dụng dữ liệu trong một trang tính, Smart Fill cũng có thể sử dụng dữ liệu từ  Google’s Knowledge Graph. Ví dụ: nó có thể sử dụng dữ liệu công khai để tự động điền vào danh sách các quốc gia tại cột có danh sách các thành phố.

Đối với khách hàng Enterprise Plus, cũng có thể sử dụng thông tin từ Danh bạ của doanh nghiệp/tổ chức để tự động hoàn thành dữ liệu. Ví dụ: có thể sử dụng dữ liệu chỉ thuộc đơn vị tổ chức để điền địa chỉ email cho nhân viên của doanh nghiệp/tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 15/10/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai ( có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 5/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Smartfill khả dụng đối với khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education, Nonprofits customers và người dùng có tài khoản Google cá nhân.
  • Tích hợp Smartfill với danh bạ chỉ khả dụng đối với khách hàng Enterprise Plus.

Nguồn: LVtech