Sử dụng tính năng tách loa để có trải nghiệm cuộc họp sống động hơn trên thiết bị Pixel 7

Tháng 4 04, 2023


Tính năng mới:

Nếu đang sử dụng Google Meet với thiết bị Pixel 7 hoặc Pixel 7 Pro, người dùng có thể chọn sử dụng tính năng tách loa cho các cuộc họp. Khi được bật, người dùng sẽ nghe thấy âm thanh của những người tham gia khác từ các hướng khác nhau dựa trên vị trí trên màn hình. Điều này giúp người dùng dễ dàng phân biệt các loa khác nhau và nghe xem các loa phát ra từ đâu để có trải nghiệm năng động, sống động hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này yêu cầu đối với thiết bị Pixel 7. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thay đổi cài đặt âm thanh và video.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị của tính năng) bắt đầu từ ngày 3/4/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech