Sử dụng ứng dụng Google Chat mới để liên lạc nhanh và an toàn

Tháng 6 04, 2020


Tính năng mới:

Google đã ra mắt một ứng dụng độc lập Google Chat mới. Ứng dụng này là Ứng dụng web lũy tiến (PWA), cung cấp cách thức nhanh chóng, đáng tin cậy và thú vị để sử dụng trên mọi thiết bị máy tính có trình duyệt web Google Chrome.

Xem thêm chi tiết bên dưới hoặc truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Google Chat PWA.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Chat PWA cung cấp cách thức đơn giản và mạnh mẽ để giao tiếp thông qua Chat. Khi người dùng cài đặt ứng dụng, Chat sẽ tích hợp với hệ điều hành của thiết bị để hoạt động như một ứng dụng gốc và cung cấp trải nghiệm Trò chuyện đơn giản và hiệu quả mà người dùng đã từng biết. Ví dụ, người dùng có thể:

  • Nhanh chóng tìm và liên lạc với mọi người, phòng và bot thông qua ứng dụng.
  • Giao tiếp nhanh chóng với giao diện đơn giản và trực quan.

Chat PWA cũng cung cấp quản lý và triển khai ứng dụng đơn giản. Đó là: 

  • Bảo mật: ứng dụng được cập nhật với Chrome, vì vậy ứng dụng được cập nhật có các bản vá bảo mật mới nhất.
  • Nhanh chóng và đơn giản: tự động cập nhật cũng có nghĩa là người dùng có phiên bản mới nhất mà không cần thêm quy trình hoặc theo dõi các bản cập nhật riêng biệt.
  • Phân phối dễ dàng hơn: quản trị viên có thể triển khai ứng dụng cho tất cả người dùng trong Admin console.
  • Tương thích rộng rãi: PWA chạy trên mọi thiết bị có trình duyệt Google Chrome phiên bản 73 trở lên. Phiên bản 73 được phát hành vào tháng 3 năm 2019. Điều này có nghĩa là PWA hoạt động trên các thiết bị Windows, MacOS, Chrome OS và Linux.

Thông tin chi tiết:

Điều gì xảy ra với ứng dụng máy tính hiện tại? Quản trị viên nên gỡ cài đặt ứng dụng dựa trên thiết bị hiện hữu hoặc yêu cầu người dùng gỡ cài đặt ứng dụng để ủng hộ cài đặt ứng dụng mới.

Chat PWA mới

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Google Chat PWA và hiểu các bước để triển khai ứng dụng PWA đến tất cả người dùng thông qua Admin console.
  • Người dùng cuối: ứng dụng này sẽ không khả dụng cho đến khi được cài đặt trên thiết bị của người dùng. Xem Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách cài đặt PWA.

Thời gian triển khai:

  • Ứng dụng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng trong việc cài đặt.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech