Tăng giới hạn hàng trong Connected Sheets cho BigQuery

Tháng 9 11, 2023


Tính năng mới:

Connected Sheets cung cấp sức mạnh và quy mô của kho dữ liệu BigQuery trong bối cảnh quen thuộc của Google Sheets. Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ tăng số lượng hàng kết quả tối đa được trả về từ BigQuery cho các bảng trụ và để trích xuất dữ liệu:

  • Bảng tổng hợp đã được mở rộng lên 50.000 hàng (trước đây là 30.000)

  • Trích xuất dữ liệu đã được mở rộng lên 50.000 hàng (trước đây là 25.000)

Với việc tăng giới hạn hàng, giờ đây người dùng có thể phân tích nhiều hàng kết quả hơn nữa trong trang tính từ hàng petabyte dữ liệu trong BigQuery. Ngoài ra, Google đã cải thiện hiệu suất cho các bảng tổng hợp và phần trích xuất trong Connected Sheets, bao gồm các cập nhật về cách tạo bảng tổng hợp, xóa bản trích xuất, cắt/sao chép/dán dữ liệu vào bảng tổng hợp, chèn hàng, xóa cột, v.v…

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này. Connected Sheets sẽ được BẬT theo mặc định. Để sử dụng, quản trị viên phải thiết lập BigQuery cho tổ chức và người dùng phải có quyền truy cập vào bảng hoặc chế độ xem trong BigQuery. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập Connected Sheets.

  • Người dùng cuối:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) và dự kiến hoàn thành trước ngày 15/9/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech