Tăng mức độ tương tác với Q&A và thăm dò ý kiến trong Google Meet

Tháng 10 22, 2020


Tính năng mới:

Bắt đầu từ ngày 8/10/2020, Google sẽ ra mắt hai tính năng được yêu cầu cao trong Google Meet giúp người dùng kết nối và tương tác với mọi người trong cuộc gọi điện video: Hỏi & đáp (Q&A) và thăm dò ý kiến.

Cho phép người tham gia đặt câu hỏi mà không làm gián đoạn cuộc họp

Sử dụng các cuộc thăm dò để nhanh chóng nắm bắt phản hồi từ những người tham gia trong cuộc gọi

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Q&A

Hỏi & Đáp trong Meet cung cấp phương thức dễ dàng để thu hút người tham gia tốt hơn và giúp họ trả lời câu hỏi, cả ở doanh nghiệp và trường học. Người dạy có thể sử dụng Q&A như một phương thức có cấu trúc để người học đặt câu hỏi về nội dung và nhận được câu trả lời từ người dạy. Các doanh nghiệp có thể sử dụng Q&A để giúp các cuộc họp trở nên bao quát hơn, cho mọi người cơ hội đặt câu hỏi, bao gồm những người tham gia có giọng nói nhỏ, tham gia từ môi trường ồn ào hoặc cần thêm thời gian để phát huy ý tưởng. Người tham gia có thể gửi và tán thành các vấn đè yêu thích mà không làm gián đoạn cuộc gọi.

Thăm dò ý kiến

Thăm dò ý kiến là một phương thức tuyệt vời để nhanh chóng đánh giá nhịp độ của người tham gia. Người dùng có thể sử dụng tính năng thăm dò để xác định các chủ đề cần thảo luận thêm hoặc kiểm tra sự hiểu biết về nội dung cuộc họp. Điều này có nghĩa là người dùng có thể dễ dàng nhận được phản hồi theo thời gian thực từ đồng nghiệp, người dạy có thể trắc nghiệm kiến thức người học từ xa để đảm bảo họ đang tiếp thu bài học, nhóm bán hàng có thể thuyết trình bán hàng với khách hàng tiềm năng hấp dẫn hơn và tương tác hơn.

Các cuộc thăm dò ý kiến trong Meet đảm bảo rằng những người thuyết trình có thể nhận được phản hồi cần thiết và người tham gia có thể lắng nghe, dẫn đến trải nghiệm cuộc họp toàn diện hơn, hiệu quả và thú vị hơn.

Thông tin chi tiết:

Q&A

Với trải nghiệm Q&A mới của Meet, người tổ chức cuộc họp và người kiểm duyệt có thể dễ dàng bật tính năng gửi câu hỏi. Người tham gia có thể đặt câu hỏi và tương tác với các câu hỏi của người tham gia khác bằng cách tán thành. Sau đó, người kiểm duyệt có thể chọn trả lời các câu hỏi được xếp hạng cao nhất hoặc có liên quan nhất trong cuộc gọi. Khi cuộc họp kết thúc, người tổ chức cuộc họp sẽ tự động nhận được email chứa bản xuất của tất cả các câu hỏi đã được gửi để có thể theo dõi các câu hỏi chưa được trả lời.

Lưu ý rằng đối với các miền G Suite Enterprise for Education, tính năng gửi câu hỏi bị tắt theo mặc định. Đối với tất cả những người khác, việc gửi câu hỏi sẽ được bật theo mặc định.

Thăm dò ý kiến

Với các cuộc thăm dò trong Meet, người kiểm duyệt có thể thiết lập nhiều câu hỏi, chỉ họ mới có thể xem và tạo cuộc thăm dò đúng thời điểm trong cuộc gọi.

Sau khi cuộc thăm dò kết thúc, những người tổ chức cuộc họp sẽ nhận được một báo cáo có kiểm đếm kết quả để dễ dàng tham khảo lại và thực hiện hành động. Sau đó, người kiểm duyệt có thể chia sẻ kết quả của cuộc thăm dò để những người tham gia có thể xem biểu đồ tóm tắt. Người kiểm duyệt cũng sẽ tự động nhận được email có chứa dữ liệu cuộc thăm dò đã được xuất trong Google Sheets.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: theo mặc định, các tính năng này sẽ khả dụng đối với các cuộc họp được tạo bởi khách hàng của các phiên bản G Suite phù hợp. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt tính năng Q&Athăm dò ý kiến trong cuộc gọi điện video.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 8/10/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech