Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ jam trên web với bản phát hành Jamboard mới nhất

Tháng 9 27, 2018


Với bản phát hành tháng này, Google đã thêm hai tính năng được yêu cầu từ khách hàng giúp làm việc từ mọi nơi và kiểm soát nhiều hơn khi chia sẻ công việc: tạo và chỉnh sửa jam từ web và chế độ “Chỉ xem”.

Tạo và chỉnh sửa jam trong trình duyệt web

Mặc dù người dùng luôn có thể xem jam từ bất kỳ thiết bị nào, việc chỉnh sửa và cộng tác trên đã bị giới hạn ở các thiết bị cảm ứng (như máy tính bảng và điện thoại thông minh).

Giờ đây, người dùng cũng có thể tạo và chỉnh sửa jam trên web. Với các bản cập nhật mới cho trải nghiệm web Jamboard, mọi người trong nhóm có thể tham gia và cộng tác trên một phiên trong trình duyệt web. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai trong cuộc họp đều có thể tham gia, cho dù là muốn chỉnh sửa một bản phác thảo từ máy tính xách tay hay nhanh chóng nhập các ghi chú trong khi đưa ra ý tưởng.

Google nhận thấy rằng điều này giúp việc sử dụng và chấp nhận Jamboard dễ dàng hơn đối với hầu hết các nhóm và tổ chức.

Chia sẻ và bảo vệ công việc với chế độ “Chỉ xem”

Đôi khi người dùng muốn chia sẻ một số thông tin để cộng tác, nhưng sẽ có những lúc muốn chia sẻ thông tin hoàn chỉnh. Với chế độ “Chỉ xem”, người dùng có thể chia sẻ một số thông tin công khai nhưng cài đặt chính xác người có quyền truy cập chỉnh sửa.

Tính năng này trông giống và hoạt động tương tự như các ứng dụng G Suite khác như Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày, do đó người dùng có trải nghiệm nhất quán bất kể đang tạo và chia sẻ gì.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với G Suite Basic, Business, Enterprise, Enterprise for EducationEducation.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech