Tạo danh sách trắng cho các ứng dụng trong miền

Tháng 2 18, 2019


Những thay đổi mới:

Để cung cấp cho người dùng cuối quyền kiểm soát chi tiết hơn đối với dữ liệu tài khoản được chọn để chia sẻ với mỗi ứng dụng, Google sẽ thay đổi cách người dùng cấp quyền truy cập thông tin cho các ứng dụng. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến một vài chức năng của ứng dụng, vì vậy người dùng nên chọn không cung cấp một số quyền nhất định.

Do đó, Google khuyên nên tạo danh sách trắng các ứng dụng mà quản trị viên G Suite tin tưởng và mong muốn người dùng có thể sử dụng.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Vì sao sử dụng: chuyển một ứng dụng vào danh sách trắng có nghĩa là quản trị viên gán quyền ở cấp tên miền và khi đó, người dùng cuối sẽ không phải phải đưa ra lựa chọn về quyền cho các ứng dụng đó. Việc tạo danh sách trắng các ứng dụng có thể đảm bảo ứng dụng có quyền truy cập hoạt động chính xác.

Làm thế nào để bắt đầu:

Liên kết hữu ích

Thời gian triển khai:

Các ứng dụng khác nhau sẽ triển khai các kiểm soát ứng dụng được cập nhật vào nhiều thời điểm khác nhau trong vài tháng tới. Một số ứng dụng sẽ thực hiện thay đổi ngay lập tức, nhưng đa số các ứng dụng được sử dụng phổ biến nhất sẽ triển khai sau tháng 4/2019. Để giảm thiểu gián đoạn, quản trị viên nên tạo danh sách trắng các ứng dụng đáng tin cậy trước tháng 4/2019.

Phiên bản phát hành:

Tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định. Ứng dụng có thể được kích hoạt ở cấp độ tên miền.

Nguồn: LVtech