Tạo dynamic group bằng cách truy vấn các thuộc tính người dùng tùy chỉnh

Tháng 4 23, 2022


Tính năng mới:

Dynamic groups hiện có thể được xác định bằng cách truy vấn các thuộc tính người dùng tùy chỉnh, cho phép định nghĩa nhóm rõ ràng hơn dựa trên thông tin thư mục người dùng. Quản trị viên có thể xác định tư cách thành viên bằng nhiều điều kiện khác nhau, chẳng hạn như người dùng:

Làm thế nào để bắt đầu:

Phiên bản phát hành:

Cài đặt kiểm duyệt

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Cài đặt đồng tổ chức

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như các khách hàng của G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech