Tạo hình ảnh độc đáo từ văn bản trong Google Slides

Tháng 9 06, 2023


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘23. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới AI tiếp theo trong Workspace. Tính năng này chỉ có trong tiện ích bổ sung Duet AI dành cho Google Workspace Enterprise.


Tính năng mới:

Ngoài tính năng được giới thiệu gần đây giúp người dùng tạo các mẫu có thương hiệu được thiết kế sẵn trong Google Slides, Google còn mang đến khả năng tạo hình ảnh hấp dẫn cho bản trình bày thông qua sức mạnh của Duet AI dành cho Google Workspace.

Chỉ cần gõ một vài từ trong Giúp tôi hình dung, người dùng có thể dễ dàng tạo hình ảnh độc đáo cho bài thuyết trình.

Cho dù là đại lý sáng tạo đang phát triển các ý tưởng chiến dịch ban đầu cho khách hàng hay công ty tư vấn đang nâng cao đề xuất lập kế hoạch hàng năm, thì tính năng này sẽ trao quyền cho tất cả mọi người, bất kể kỹ năng nghệ thuật, để tạo ra những hình ảnh độc đáo do AI tạo ra giúp truyền đạt ý tưởng một cách hiệu quả hơn, với thao tác ít hơn.

 

Create original images from text within Google Slides

Ảnh hưởng: 

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Tính năng này minh họa cho phương thức làm việc mới năng động, tích hợp sức mạnh của AI tổng hợp vào Google Slides bằng cách cho phép người dùng biến tầm nhìn sáng tạo thành hiện thực bằng các hình ảnh được tạo tự động tùy chỉnh.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Duet AI cho Google Workspace Enterprise.

  • Người dùng cuối:

    • Để thêm hình ảnh, hãy đi tới Chèn > Hình ảnh > Giúp tôi trực quan hóa hoặc nhấn vào biểu tượng Giúp tôi trực quan hóa trên thanh công cụ > đi tới thanh bên > nhập mô tả hình ảnh (tùy ý chọn kiểu cho hình ảnh ) > nhấp vào Tạo > sau đó, người dùng sẽ thấy các tùy chọn được tạo > chọn tùy chọn và hình ảnh sẽ được thêm vào trang trình bày.

    • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo hình ảnh bằng Duet AI trong Google Slides.

Thời gian triển khai:

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech