Tạo không gian và thêm thành viên bằng Google Chat API khả dụng trong Developer Preview

Tháng 5 13, 2022


Tính năng mới:

Bằng cách sử dụng Google Chat API, giờ đây người dùng có thể tạo các Spaces theo quy trình và thêm thành viên. Chức năng này có sẵn trong bản xem trước - lập trình viên có thể đăng ký quyền truy cập thông qua Chương trình xem trước dành cho Google Workspace Developer Preview Program.

Quản trị viên của Google Workspace cũng có thể sử dụng các kiểm soát API trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên nếu họ cũng muốn hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu Google Chat.

;

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Mặc dù có thể dễ dàng tạo Spaces mớithêm thành viên trực tiếp trong Google Chat nhưng có những trường hợp Spaces có thể chứa nhiều chủ đề và cuộc trò chuyện bên lề, gây khó khăn cho việc theo dõi thông tin quan trọng. Sử dụng chức năng API mới, quản trị viên có thể thiết lập không gian mới tập trung vào một chủ đề, nhóm hoặc dự án cụ thể. Ví dụ: một ứng dụng gọi điện ngay trên ứng dụng có thể tự động tạo space khi phát hiện có sự cố mất điện.

Làm thế nào để bắt đầu:

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech