Tạo liên kết đến nhận xét

Tháng 3 19, 2018


Hiển thị những thông tin cho nhóm một cách chính xác. Tạo liên kết đến nhận xét của người cộng tác vào các dự án để hướng dẫn nhóm một cách dễ dàng.

Nguồn: LVtech