Tạo ngắt phòng để việc học từ xa thu hút hơn hơn trong Google Meet

Tháng 10 29, 2020


Tóm tắt:

Những người tổ chức cuộc họp phiên bản Enterprise for Education hiện có thể sử dụng các ngắt phòng để chia người tham gia thành các nhóm nhỏ hơn trong cuộc gọi điện video trong Meet. Sau đó, người tham gia có thể dễ dàng tham gia lại cuộc họp ban đầu sau cuộc thảo luận nhóm nhỏ của họ.

Tính năng này sẽ ra mắt cho các phiên bản Google Workspace khác vào cuối năm nay.

Sử dụng tính năng ngăn phòng trong Meet

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Với tính năng được yêu cầu cao này, người dạy có thể tăng tính thu hút của các lớp học bằng cách chia nhỏ học sinh ra để thảo luận nhóm nhỏ cùng lúc hoặc dành thời gian làm việc. Người điều hành cũng có thể nhảy giữa các phòng để theo dõi và tham gia thảo luận.

Thông tin chi tiết:

Người dùng có thể tạo tối đa 100 phòng nhỏ trong một cuộc gọi. Những người tham gia cuộc gọi sau đó sẽ được phân bổ ngẫu nhiên và đồng đều giữa các phòng. Người dùng cũng có thể chuyển mọi người vào các phòng khác nhau theo cách thủ công. Kiểm tra Trung tâm trợ giúp để biết thêm chi tiết.

Mặc dù chỉ những người tạo sự kiện mới có thể tạo ngắt phòng nhưng bất kỳ ai có tài khoản Google tham gia từ web hoặc thông qua ứng dụng Meet đều có thể là người tham gia.

Tính năng này phải được tạo trong cuộc gọi video trên máy tính.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/10/2020.

Phiên bản phát hành:

  •  Khả dụng đối với khách hàng phiên bản Enterprise for Education.
  • Không khả dụng đối với khách hàng phiên bản Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education và Nonprofits. Hãy theo dõi trang Google Workspace để biết thông tin khi tính năng này ra mắt đối với các khách hàng phiên bản kể trên.

Nguồn: LVtech