Tạo ngay lập tức tài liệu, sự kiện, bảng tính mới và nhiều hơn thế nữa từ trình duyệt

Tháng 11 02, 2019


Tóm tắt:

Người dùng có thể nhanh chóng tạo các tập tin mới trực tiếp từ trình duyệt với các tên miền “.new” dối với một số sản phẩm của Google. Ví dụ: người dùng có thể nhập vào “Cal.new” vào trình duyệt để tạo sự kiện Lịch Google mới.

Các tên miền hiện hữu “.new” là:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: các tên miền này đã khả dụng.
  • Bản phát hành theo định kỳ: các tên miền này đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech