Tạo trang đặt phòng thân thiện với tính năng lên lịch cuộc hẹn trong Google Calendar

Tháng 4 02, 2022


Tính năng mới:

Ngoài các khung giờ nhận lịch hẹn trong Google Calendar, Google đang giới thiệu tính năng lập cuộc hẹn đối với các phiên bản Google Workspace đã được chọn. Được giới thiệu lần đầu tiên cho người dùng Google Workspace Individual vào tháng 6/2021, tính năng lên lịch cuộc hẹn cho phép người dùng chia sẻ tình trạng rảnh bận thông qua trang đặt phòng, có thể được sử dụng bởi các bên liên quan, khách hàng và đối tác bên ngoài sử dụng để lên lịch.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng khung giờ nhận lịch hẹn trong Google Calendar rất hữu ích cho các trường hợp sử dụng nội bộ, cụ thể là nếu người dùng không biết ai cần gặp mình, nhưng muốn có thời gian trống. Ví dụ: người dạy có thể mời người học đến làm việc giờ hành chính mỗi tuần hoặc các chuyên gia nhân sự có thể chia sẻ thời gian rảnh/bận để tối ưu hóa thời gian phỏng vấn.

Tính năng lên lịch cuộc hẹn mới phù hợp với các trường hợp sử dụng bên ngoài, cho phép người dùng bên ngoài, bao gồm cả những người không có tài khoản Google lên lịch cuộc họp. Ngoài ra, với tính năng tự động phát hiện xung đột với các sự kiện Lịch hiện có, tính năng này giúp giảm thời gian dành cho việc tìm kiếm và lên lịch lại các cuộc hẹn.

Hy vọng các tùy chọn lập lịch này cung cấp cho người dùng sự linh hoạt trong việc chia sẻ thời gian rảnh/bận theo cách phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối:

    • Nếu đã sử dụng khung giờ nhận lịch hẹn trước đây, người dùng có thể bật tính năng lên lịch cuộc hẹn trong cài đặt Lịch.

    • Đối với tất cả những người dùng khác, tính năng lập lịch cuộc hẹn sẽ được BẬT theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng khung giờ nhận lịch hẹnlên lịch cuộc hẹn.

Thiết lập lên lịch cuộc hẹn trong Google Calendar

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/3/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/4/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và các khách hàng Nonprofits.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Frontline, cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech