Tạo trang web nhanh hơn với bố cục trong Google Sites mới

Tháng 8 27, 2018


Google đang thêm bố cục vào Google Sites mới. Người dùng có thể sử dụng các bố cục này để thiết kế nhanh các trang hoặc các phần của trang trên trang web. Điều này giúp việc tạo trang web chuyên nghiệp, dễ dàng và nhanh chóng hơn bằng cách sử dụng Sites mới.

Sáu bố cục được tạo sẵn cho trang web

Khi khởi chạy, có sáu bố cục tùy chọn được tạo sẵn. Người dùng sẽ tìm thấy trong trình đơn Chèn (Insert) bên phải của Trang web. Để sử dụng, chỉ cần nhấp hoặc kéo bố cục vào trang. Một phần mới sẽ được thêm vào trang web và được điền tự động với nội dung phù hợp với bố cục. Sau đó, người dùng có thể thêm nội dung riêng và tùy chỉnh bố cục theo nhu cầu.

Sáu bố cục sẽ có sẵn khi khởi chạy

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau Bản phát hành nhanh sau 2 tuần.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech