Tạo tùy chỉnh các khối trong Google Docs

Tháng 5 17, 2023


Tính năng mới:

Google giới thiệu các khối tùy chỉnh trong Google Docs, một trong những cải tiến mới nhất trong canvas thông minh đưa mọi người và dữ liệu vào một quy trình công việc duy nhất để tiết kiệm thời gian và giúp tập trung.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Để tạo các khối tùy chỉnh, hãy chọn bất kỳ phần nào của tài liệu nhấp chuột phải và chọn "Lưu dưới dạng các khối tùy chỉnh" > đặt tên cho khối và nhấp vào lưu.

   • Lưu ý: Khối tùy chỉnh được lưu dưới dạng tài liệu trong Google Drive trong thư mục có tên "Khối tùy chỉnh (được tạo tự động)", nơi người dùng có thể sắp xếp lại, chỉnh sửa hoặc xóa những tài liệu đó theo ý muốn.

  • Để chèn khối tùy chỉnh vào tài liệu, hãy nhập "@" và tên khối > nhấn enter hoặc cuộn xuống "khối" > chọn tên khối.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chèn các khối dựng tùy chỉnh.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/5/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/6/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Nonprofits.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Frontline, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ

 • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech