Tạo và chỉnh sửa các đối tượng trong JAM trên điện thoại di động

Tháng 2 28, 2018


Dựa trên những cải tiến gần đây đối với ứng dụng Jamboard cho điện thoại di động, bản phát hành Jamboard mới nhất cho phép người dùng thao tác nhiều hơn trên điện thoại khi di chuyển. Google cũng giúp dễ dàng di chuyển nội dung giữa các khung trên thiết bị Jamboard.

Tạo và chỉnh sửa các đối tượng trong JAM  trên điện thoại di động

Việc tạo và hợp tác trong Jam đã trở nên dễ dàng hơn. Giờ đây, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Jamboard trên điện thoại Android và iOS để:

  • Tạo Jam
  • Di chuyển/ canh tỷ lệ/ xoay đối tượng
  • Di chuyển đối tượng đến các khung liền kề
  • Xóa và nhân bản đối tượng
  • Hoàn tác/ Quay lại thay đổi
  • Chỉnh sửa ghi chú
  • Phóng to, thu nhỏ và di chuyển màn hình
  • và nhiều hơn thế nữa...

Di chuyển đối tượng đến các khung khác qua thanh khung trên thiết bị Jamboard

Ngoài ra, để chỉnh sửa nhanh hơn trong Jam, người dùng có thể di chuyển các đối tượng đến các khung hình khác một cách dễ dàng qua thanh khung ở đầu màn hình thiết bị Jamboard.

move-through-framebar-feature-demo.gif

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các khách hàng G Suite Basic, Business, Enterprise và *Education.

* Khách hàng của G Suite for Education sẽ cần đáp ứng các yêu cầu nhất định để mua các thiết bị Jamboard.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả  người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech