Tạo và nhập tài liệu có chứa hình ảnh ở trên hoặc sau văn bản trong Google Docs

Tháng 5 29, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể định vị hình ảnh trước hoặc sau văn bản trong Google Docs. Ngoài ra, định dạng này sẽ được giữ nguyên khi nhập hoặc xuất tài liệu từ Microsoft Word. Hy vọng tính năng này sẽ giúp người dùng tùy chỉnh tốt hơn các tài liệu và tự tin khi chia sẻ, bất kể sử dụng ứng dụng nào.

Người dùng sẽ thấy tùy chọn mới để định vị hình ảnh ở trên hoặc dưới văn bản trong thanh bên tùy chọn hình ảnh và trong thanh công cụ hình ảnh khi nhấp trực tiếp vào hình ảnh. Các tùy chọn mới để định vị hình ảnh ở trước và sau văn bản trong Google Docs.

Các tùy chọn mới để định vị hình ảnh ở trước và sau văn bản trong Google Docs.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chèn và xóa hình ảnh trong Docs.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/5/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

  • Khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech