Tạo và quản lý ứng dụng web thông qua Admin console

Tháng 12 10, 2018


Giờ đây, quản trị viên có thể tạo, chỉnh sửa và quản lý ứng dụng web cho tổ chức trực tiếp thông qua Admin console. Giao diện đơn giản này sẽ giúp tổ chức tạo và sử dụng các ứng dụng web nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Hãy dùng ứng dụng web để có trải nghiệm người dùng di động tốt hơn

Ứng dụng web biến trang web thành ứng dụng trên điện thoại của người dùng. Điều này có thể giúp dễ tìm và dễ sử dụng trang web trên thiết bị di động. Ứng dụng web sẽ trông giống như một ứng dụng gốc, nhưng khi người dùng nhấp vào một trình duyệt Chrome, URL được chỉ định sẽ được mở theo một trong ba tùy chọn hiển thị khác nhau (vui lòng xem hình bên dưới). Quản trị viên có thể phân phối các ứng dụng web giống như các ứng dụng gốc. Điều này bao gồm thêm ứng dụng vào bộ sưu tập trong cửa hàng Google Play.

Khách hàng G Suite thường sử dụng ứng dụng web để đảm bảo người dùng có thể truy cập tài nguyên chính trên thiết bị di động có trang web nhưng không có ứng dụng chuyên dụng. Ví dụ bao gồm cổng thông tin của nhân viên, mạng nội bộ, biểu mẫu gửi chi phí và hơn thế nữa.

Quản lý ứng dụng web đơn giản trong Admin console

Tìm phần ứng dụng web trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại Admin console > Quản lý thiết bị > Quản lý ứng dụng > Quản lý ứng dụng cho thiết bị Android > Quản lý ứng dụng thuộc danh sách cho phép > Thêm ứng dụng > Ứng dụng web.

Quản trị viên có thể:

  • Tạo một ứng dụng web mới - Chọn tiêu đề, URL, biểu tượng và các chi tiết khác cho ứng dụng web.
  • Đặt phân phối ứng dụng web - Danh sách ứng dụng được cấp phép cho một số hoặc tất cả người dùng.
  • Chỉnh sửa ứng dụng web hiện có - Xóa hoặc thực hiện thay đổi đối với ứng dụng web đã tạo trước đó.

Lưu ý rằng tính năng này chỉ khả dụng cho khách hàng đã bật quản lý thiết bị di động nâng cao.

Ứng dụng web cho phép ghim trang web như một ứng dụng trên điện thoại

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech