Tạo và sử dụng nhiều chữ ký trong Gmail

Tháng 3 13, 2020


Tóm tắt:

Hiện tại, người dùng có thể sử dụng nhiều chữ ký trong Gmail. Nhiều chữ ký cho phép người dùng linh hoạt sử dụng các chữ ký khác nhau cho các tình huống khác nhau, chẳng hạn như:

  • Giao tiếp giữa các nhóm, tổ chức hoặc sản phẩm
  • Giao tiếp qua các ngôn ngữ
  • Sử dụng chữ ký mặc định khác nhau đối với việc soạn email mới và trả lời eamil, v.v...


Làm thế nào để bắt đầu: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Để tạo nhiều chữ ký, trong Gmail, hãy đi đến Cài đặt (biểu tượng bánh răng)> Cài đặt > Chung. Sau đó, cuộn xuống tới ”Chữ ký” và chọn “Tạo Mới” để nhập nhiều chữ ký. Để sử dụng chữ ký bổ sung, hãy mở trình đơn chữ ký trong thanh công cụ soạn thảo để chuyển đổi chữ ký. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về nhiều chữ ký trong Gmail.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/3/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/3/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech