Tạo vị trí lưu trữ đối với bất kỳ tập tin hoặc thư mục nào trong Google Drive bằng lối tắt

Tháng 8 28, 2020


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã công bố bản beta cho các lối tắt trong Google Drive. Tính năng này hiện khả dụng và đã bắt đầu triển khai cho tất cả người dùng G Suite và người dùng tài khoản Google cá nhân.

Các lối tắt trong Drive giúp tổ chức nội dung và hướng người dùng đến thông tin và tập tin có liên quan trên các ổ đĩa khác nhau dễ dàng hơn.


Ảnh hưởng:

Quản trị viên, người dùng cuối, nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Các lối tắt là vị trí lưu trữ đối với nội dung có thể được lưu trữ trong một thư mục hoặc bộ nhớ dùng chung, hoặc “Drive của tôi” của người dùng cá nhân.

Ví dụ, Paul, một người quản lý tiếp thị, tạo ra một tài liệu “Chiến lược tiếp thị” trực tuyến và chia sẻ tài liệu này với nhóm bán hàng. Greta, người quản lý bán hàng, giờ đây có thể tạo một lối tắt đến tài liệu trong bộ nhớ dùng chung “Sales”, cho phép mọi người trong nhóm bán hàng truy cập nhanh chóng và dễ dàng truy cập tập tin.

Thông tin chi tiết:

Khả năng hiển thị và chia sẻ

Lối tắt được hiển thị cho bất cứ ai có quyền truy cập vào thư mục hoặc ổ đĩa có chứa lối tắt. Tuy nhiên, ngay cả khi ai đó có thể nhìn thấy lối tắt, họ chỉ có thể mở nếu có quyền truy cập thích hợp vào tập tin hoặc thư mục gốc.

Đơn giản hóa cách phương thức xuất hiện ở nhiều vị trí của các tập tin và thư mục

Để tạo trải nghiệm nhất quán cho việc quản lý và xem các tập tin tham chiếu trên Drive, Google đã thay đổi tùy chọn “Thêm vào Drive của tôi” thành “Thêm lối tắt vào Drive”.

Thay đổi cấu trúc thư mục và mô hình chia sẻ Drive bắt đầu từ ngày 30/9/2020

Bắt đầu từ ngày 30/9/2020, sẽ không thể đặt một tập tin trong nhiều thư mục trong My Drive, bao gồm cả thông qua API Drive. Từ ngày này trở đi, mọi tập tin sẽ ở một vị trí duy nhất.

Sau ngày 30/9/2020, tất cả các tập tin ở nhiều vị trí trong “Drive của tôi” sẽ dần dần được chuyển sang các lối tắt.

Không yêu cầu hành động đối với quản trị viên hoặc người dùng cuối. Lập trình viên đọc thêm về điều này và các thay đổi API Drive khác trên blog của Cloud.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Google Drive trên web:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai, bắt đầu từ ngày 26/3/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai, bắt đầu từ ngày 15/4/2020.

Ứng dụng Google Drive trên Android/ iOs:

  • Đang dần triển khai, bắt đầu từ ngày 26/3/2020. Yêu cầu phiên bản ứng dụng Android  2.20.10 trở lên và iOS 4.2020.08 trở lên.

Drive File Stream

  • Tính năng này đã khả dụng và yêu cầu ứng dụng phiên bản 37.0 trở lên.

Sao lưu và đồng bộ hóa

  • Tính năng này đã khả dụng và yêu cầu ứng dụng phiên bản 3.46 trở lên.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech