Tập trung hoặc ngắt kết nối với chế độ "Không làm phiền" đã được đưa vào lịch trình Google Chat

Tháng 11 16, 2022


Tính năng mới:

Ngoài việc đặt thời lượng tùy chỉnh cho “Không làm phiền” trong Google Chat, giờ đây, người dùng có thể đặt lịch định kỳ để không bị làm phiền bởi các thông báo trò chuyện trên web, Android và iOS.

Điều này hữu ích khi người dùng muốn tắt tiếng thông báo trong giờ nghỉ trưa hoặc đặt “Không làm phiền” tự động vào cuối tuần. Hy vọng tính năng này sẽ giúp người dùng tập trung tốt hơn mà không bị Chat làm phiền hoặc giúp ngắt kết nối hoàn toàn khỏi công việc khi cần.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Trên web

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/11/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 09/12/2022.

Android & iOs

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/11/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech