Tất cả khách hàng G Suite hiện có thể quản lý khóa bảo mật trong xác minh hai bước

Tháng 3 30, 2018


Google khuyến khích tất cả khách hàng sử dụng xác minh hai bước để thêm lớp bảo vệ khi đăng nhập vào tài khoản G Suite. Đặc biệt, Google khuyên người dùng nên sử dụng các phím an toàn, dễ sử dụng và ngăn ngừa tốt hơn một số cuộc tấn công thông thường, như lừa đảo.

Trước đây, Google đã cho phép các quản trị viên trong tên miền G Suite Enterprise chỉ cho phép dùng khóa bảo mật như là yếu tố xác minh hai bước của người dùng. Ngoài ra, Google đã cung cấp cho người dùng (và quản trị viên G Suite Business) các công cụ để quản lý việc triển khai sử dụng khóa bảo mật và xem báo cáo sử dụng. Bởi vì Google tin rằng khóa bảo mật có thể đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực bảo vệ bất kỳ tổ chức nào, giờ đây Google hỗ trợ những tính năng quản lý này đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Trong tương lai, tất cả quản trị viên G Suite sẽ có thể thực hiện những điều sau trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên:

  • Giới hạn phương pháp xác minh hai bước của người dùng chỉ với khóa bảo mật.
  • Thêm và thu hồi khóa bảo mật cho người dùng.
  • Xem báo cáo về việc sử dụng khoá bảo mật.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech