Tắt tiếng tất cả những người tham gia Google Meet cùng một lúc

Tháng 2 19, 2021


Tính năng mới:

Người tổ chức cuộc họp trong miền Google Workspace for Education và các miền Education Plus hiện có thể tắt tiếng tất cả mọi người cùng một lúc trong Google Meet.

Tùy chọn cho người tổ chức cuộc họp để tắt tiếng tất cả người tham gia

Tính năng này sẽ ra mắt với các phiên bản Google Workspace khác trong những tháng tới.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Thay đổi này mang lại cho người tổ chức cuộc họp nhiều quyền kiểm soát hơn bằng cách giúp ngăn chặn sự gián đoạn đến từ những người dùng bật tiếng.

Thông tin chi tiết:

Người tổ chức cuộc họp là người dùng duy nhất trong cuộc họp có thể sử dụng tính năng "tắt tiếng tất cả". Sau khi tắt tiếng tất cả người tham gia, người tổ chức cuộc họp không thể bật tiếng họ. Tuy nhiên, người dùng sẽ có thể tự bật tiếng nếu cần.

Tính năng tắt tiếng tất cả sẽ chỉ khả dụng đối với người tổ chức cuộc họp đang tham gia từ trình duyệt trên máy tính để bàn, nhưng sẽ ra mắt trên các nền tảng khác trong những tháng tới.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định đối với người tổ chức cuộc họp. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tắt tiếng người tham gia trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/2/2021.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace for Education Fundamentals và Education Plus.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business và Nonprofits.

Nguồn: LVtech