Tên, vai trò mới trong Team Drive và công cụ chuyển đổi

Tháng 10 22, 2018


Vào tháng 9, Google đã thông báo rằng vai trò mới “Trình quản lý nội dung” sắp ra mắt trong Team Drives. Google cũng đã cung cấp một công cụ chuyển đổi để giúp các tổ chức tận dụng đầy đủ vai trò mới này. Vui lòng xem chi tiết của thông báo tại đây.

Những thay đổi này hiện đang bắt đầu có hiệu lực. Cùng với vai trò mới, Google cũng sẽ cập nhật tên của vai trò của thành viên Team Drive hiện hữu. Bài đăng này giới thiệu chi tiết hơn về những gì cần tìm và những gì mong đợi khi những thay đổi này được triển khai.

Mốc thời gian về việc thay đổi

Đối với tên miền sử dụng tùy chọn Bản phát hành nhanh, tên vai trò mới trong Team Drive sẽ bắt đầu triển khai vào ngày 10/10/2018. Vai trò mới và tùy chọn tự động chuyển đổi sẽ được triển khai vào ngày 15/10/2018.

Đối với tên miền sử dụng tùy chọn Bản phát hành theo định kỳ, tên vai trò mới trong Team Drive sẽ bắt đầu triển khai vào ngày 17/10/2018. Vai trò mới sẽ được triển khai dần vào ngày 22/10/2018. Tùy chọn tự động chuyển đổi sẽ bắt đầu vào ngày 29/10/2018.

Tên vai trò mới trong Team Drive

Các vai trò hiện hữu của các thành viên Team Drive sẽ nhận được tên mới:

 • “Toàn quyền truy cập” (“Full access”) sẽ đổi thành “Người quản lý” (“Manager”).
 • “Có thể sửa” (“Edit access”) sẽ đổi thành “Người đóng góp” (“Contributor”).
 • “Có thể nhận xét” “Comment access” sẽ đổi thành “Người nhận xét” (“Commenter”).
 • “Có thể xem” (“View access”) sẽ đổi thành “Trình xem” (“Viewer”).
 • Vai trò mới Quản lý nội dung” (“Content manager”).

Vai trò mới  “Quản lý nội dung” trong Team Drive

Người dùng có vai trò Quản lý nội dung có thể chỉnh sửa, sắp xếp lại và xóa nội dung trong Team Drive nhưng họ sẽ không thể sửa đổi cài đặt hoặc thành viên. Quản lý nội dung sẽ thay thế "Toàn quyền truy cập" (Full access) làm vai trò mặc định cho các thành viên mới.

Người dùng Drive File Stream nên sử dụng vai trò của Quản lý nội dung, điều này sẽ giúp quản lý các tập tin trong Team Drive dễ dàng hơn thông qua hệ thống tập tin trên máy tính hoặc giao diện Drive trên web. Vui lòng xem tại đây để biết thêm chi tiết về vai trò của Quản lý nội dung.

Nếu chôn tùy chọn tham gia, tính năng tự động chuyển đổi sẽ sớm bắt đầu

Nếu đã chọn tùy chọn tham gia, việc chuyển đổi để thay đổi người dùng từ "Có thể chỉnh sửa" sang "Quản lý nội dung" sẽ sớm diễn ra. Khi quá trình chuyển đổi diễn ra, người dùng và quản trị viên sẽ không được thông báo rõ ràng, nhưng sẽ có thể thấy mô tả vai trò khác khi xem tư cách thành viên Team Drive. Xin nhắc lại, quá trình di chuyển sẽ có nghĩa là:

 • Tất cả người dùng và nhóm trong tổ chức là thành viên của Team Drive với quyền “Có thể chỉnh sửa” sẽ trở thành “Quản lý nội dung”.
 • Người dùng bên ngoài là thành viên của Team Drive của tổ chức sẽ không được chuyển đổi, trừ khi người dùng bên ngoài đó thuộc về nhóm chứa người dùng nội bộ. Nếu thuộc về nhóm chứa người dùng nội bộ và nhóm đó là thành viên của Team Drive với quyền “Có thể chỉnh sửa”, nhóm sẽ được chuyển đổi và kết quả là đương nhiên những người dùng bên ngoài đó sẽ có vai trò Quản lý nội dung.

Lưu ý: Chương trình chọn tùy chọn tham gia chuyển đổi hiện đã ngưng và Google không chấp nhận bất kỳ yêu cầu chuyển đổi bổ sung nào.

Cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất để có được các tính năng mới

Để đảm bảo có được các tính năng này trên tất cả các thiết bị, hãy chắc chắn rằng ứng dụng được cập nhật. Quý vị nên sử dụng các phiên bản sau:

 1. Ứng dụng Google Drive trên Android - sử dụng phiên bản 2.18.372 trở lên.
 2. Ứng dụng Google Drive trên iOS - sử dụng phiên bản 4.2018.40 trở lên.
 3. Google Drive File Stream - phiên bản 27.1.49.1806 trở lên trên Windows và 27.1.49.2230 trở lên trên OSX.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đối với Bản phát hành nhanh:

 • Tên vai trò mới sẽ bắt đầu triển khai vào ngày 10/10/2018.
 • Vai trò mới và tùy chọn chuyển đổi sẽ bắt đầu triển khai vào ngày 15/10/2018.

Đối với Bản phát hành theo định kỳ:

 • Tên vai trò mới sẽ bắt đầu triển khai vào ngày 17/10/2018.
 • Vai trò mới sẽ bắt đầu triển khai vào ngày 22/10/2018.
 • Tùy chọn chuyển đổi sẽ bắt đầu triển khai vào ngày 29/10/2018.

Phiên bản phát hành:

Vai trò quản lý trong Team Drive chỉ khả dụng đối với các phiên bản G Suite Business, Enterprise, Education, Nonprofit và Enterprise for Education.

Người dùng G Suite Basic có thể tạo và truy cập Team Drive nếu được mời bởi người dùng hoặc tổ chức có Team Drive.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech