Tham gia cuộc gọi Google Meet từ hệ thống hội nghị truyền hình của bên thứ ba dễ dàng hơn

Tháng 3 10, 2021


Tính năng mới:

Google đang hỗ trợ việc tham gia các cuộc gọi trên Google Meet từ các hệ thống hội nghị truyền hình của bên thứ ba trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt:

  • Nếu đang sử dụng phần cứng hội nghị truyền hình của bên thứ ba với dịch vụ lịch của bên thứ ba, thì giờ đây, quản trị viên có thể cho phép người dùng tham gia cuộc gọi điện video Meet chỉ bằng một cú nhấp chuột từ thiết bị.
  • Nếu đang sử dụng phần cứng hội nghị truyền hình của bên thứ ba với Google Calendar, giờ đây quản trị viên có thể chọn tự động thêm mã cuộc họp SIP vào các sự kiện Lịch mới.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Meet hỗ trợ SIP URI — một phương thức phổ biến để các hệ thống hội nghị truyền hình biết cách tham gia cuộc gọi — nhưng cho đến nay, nhiều khách hàng vẫn cảm thấy khó sử dụng. Với lần ra mắt này, Google sẽ cung cấp cho quản trị viên tùy chọn để tự động thêm thông tin tham gia SIP vào các sự kiện lịch mới của bên thứ ba — do đó, giúp các giải pháp phần cứng của bên thứ ba tìm và tham gia cuộc gọi Meet dễ dàng hơn. Nếu phần cứng sử dụng không tích hợp lịch, Google sẽ tự động thêm thông tin tham gia SIP vào các sự kiện Lịch mới. Điều này sẽ giúp người dùng tham gia cuộc gọi Meet từ ứng dụng của bên thứ ba dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: các tính năng này sẽ bị tắt theo mặc định. Để sử dụng, quản trị viên cần tải xuống và cài đặt cổng Pexip Infinity và bật khả năng tương tác của Meet trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Sau đó, chọn sử dụng ID cuộc họp dài. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để biết hướng dẫn về cách sử dụng Meet với các hệ thống hội nghị truyền hình của bên thứ ba.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với các tính năng này. Các tính năng này sẽ chỉ hoạt động đối với những người dùng đã bật tương tác.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả các miền.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals và Education Plus, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business và Nonprofits. Cần có giấy phép cổng từ Pexip hoặc đối tác Pexip để có khả năng tương tác với Meet.

Nguồn: LVtech