Tham gia cuộc họp với các tùy chọn mới trên Google Meet

Tháng 1 08, 2021


Tóm tắt:

Google đang thay đổi các tùy chọn để có trải nghiệm phù hợp hơn khi người dùng Google Workspace tham gia hoặc bắt đầu cuộc họp từ meet.google.com.

Khi nhấp vào “Cuộc họp mới”, người dùng sẽ thấy ba tùy chọn sau:

  • Tạo cuộc họp sau này: tạo thông tin tham gia cho cuộc họp mới. Người dùng có thể lưu thông tin này để sử dụng sau này.
  • Bắt đầu cuộc họp tức thì: tham gia cuộc họp bằng một cú nhấp chuột. Khi đã ở trong cuộc họp, người dùng có thể thêm những người khác hoặc sao chép thông tin tham gia để chia sẻ. Xin lưu ý, máy ảnh và micrô sẽ tự động bật nếu người dùng chọn tùy chọn này. Người dùng có thể tắt micrô và máy ảnh trong cuộc họp.
  • Lên lịch trong Google Calendar: đi tới Calendar trong thẻ mới để tạo sự kiện với thông tin chi tiết về hội nghị Meet được tự động điền.

Các tùy chọn mới để bắt đầu cuộc họp từ meet.google.com

Người dùng sẽ vẫn có thể nhập mã cuộc họp hoặc biệt hiệu để tham gia cuộc họp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tham gia cuộc họp video.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/1/2021.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/1/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits. Tính năng này cũng khả dụng đối với người dùng tài khoản Google cá nhân.
  • Khách hàng của Workspace Essentials sẽ không thấy tùy chọn “Lên lịch trong Google Calendar”, nhưng sẽ hai tùy chọn còn lại sẽ khả dụng.

Nguồn: LVtech