Tham gia cuộc họp với tư cách khách mời mà không cần tài khoản Google trên thiết bị di động

Tháng 1 18, 2024


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể nhanh chóng tham gia cuộc họp với tư cách khách mà không cần đăng nhập vào tài khoản Google cá nhân hoặc doanh nghiệp/tổ chức hay tạo tài khoản Google mới. Chức năng này đã khả dụng đối với các cuộc họp trên web và bằng cách mở rộng sang thiết bị di động, giờ đây khách mời có thể linh hoạt hơn khi tham gia các cuộc họp Meet khi đang di chuyển.

Để tham gia với tư cách khách mời, người dùng cần có tên trong lời mời tham gia cuộc họp trên Google Calendar hoặc đã được cung cấp trước mã cuộc họp hoặc liên kết cuộc họp. Trước khi tham gia cuộc họp, người dùng sẽ được nhắc nhập tên và “gõ cửa” (hay còn gọi là yêu cầu tham gia cuộc họp) để được chấp nhận. Sau khi người tổ chức cuộc họp hoặc người đồng tổ chức chấp nhận lời mời, người dùng sẽ tham gia ngay vào cuộc họp.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • iOS: hiện đã khả dụng

  • Android: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 17/01/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech