Thay đổi cài đặt Hangouts phiên bản cũ trên thiết bị Android

Tháng 2 27, 2019


Tóm tắt: Google đang chuyển cài đặt thông báo cho các cuộc hội thoại Hangouts cũ sang các kênh thông báo trên thiết bị O+ Android. Với những thay đổi này, nhạc chuông tùy chỉnh và âm thanh nhắn tin trò chuyện đối với mỗi cuộc hội thoại / liên hệ sẽ bị xóa và mặc định là cài đặt ứng dụng chung.

Trang cài đặt mới

Để xem hoặc chỉnh sửa cài đặt âm thanh nhắn tin và trò chuyện cho Hangouts cũ trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Hangouts và, trong một cuộc trò chuyện, hãy nhấp vào trình đơn Thêm > “Tùy chọn”.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 14/2/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 14/2/2019.

Phiên bản phát hành:

Tất cả các phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech