Thay thế nền trong Google Meet

Tháng 11 09, 2020


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể thay nền bằng một hình ảnh trong Google Meet. Người dùng có thể sử dụng hình ảnh được chọn lọc thủ công của Google, bao gồm không gian văn phòng, phong cảnh và hình nền trừu tượng hoặc tải lên hình ảnh riêng.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tạo sao sử dụng:

Hình nền tùy chỉnh có thể giúp người dùng thể hiện nhiều hơn về tính cách, cũng như giúp che giấu môi trường xung quanh.

Thông tin chi tiết:

Gần đây, Google đã ra mắt khả năng lọc tiếng ồn xung quanhlàm mờ nền trong Google Meet. Kết hợp với nhau, các tính năng này làm giảm phiền nhiễu về âm thanh và hình ảnh, đồng thời giúp đảm bảo các cuộc họp hiệu quả hơn.

Nền ảo hoạt động trực tiếp trong trình duyệt của người dùng và không yêu cầu tiện ích mở rộng hoặc bất kỳ phần mềm bổ sung nào. Khi khởi chạy, nền ảo sẽ hoạt động trên ChromeOS và trên trình duyệt Chrome trên các thiết bị máy tính Windows và Mac. Hỗ trợ trên ứng dụng di động Meet sẽ sớm ra mắt; Google sẽ thông báo khi tính năng này khả dụng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: khi khởi chạy, sẽ không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này. Kiểm soát của quản trị viên để chọn đơn vị tổ chức nào có thể sử dụng nền tùy chỉnh và đặt trước cho các cuộc họp được tổ chức sẽ được giới thiệu vào cuối năm nay. Google sẽ thông báo khi tính năng này khả dụng.
  • Người dùng cuối: Tính năng này được TẮT theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thay đổi nền trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai cho các thiết bị đủ điều kiện (tối đa 7 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ 30/10/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai cho các thiết bị đủ điều kiện (tối đa 7 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ 6/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Enterprise for Education, Nonprofits và người dùng có tài khoản Google cá nhân.
  • Những người tham gia cuộc họp do khách hàng Education tổ chức không thể chọn ảnh riêng.

Nguồn: LVtech