Thêm hỗ trợ cho các tài khoản dịch vụ trong Google Groups

Tháng 9 11, 2020


Tính năng mới:

Google đang bổ sung hỗ trợ đầy đủ cho các tài khoản dịch vụ trong Groups ở phiên bản beta. Điều này được xây dựng dựa trên các thông báo gần đây về bản beta API Cloud Identity Groups mới và khả năng sử dụng tài khoản dịch vụ với API Groups mà không cần ủy quyền trên toàn miền. Với sự ra mắt này, bây giờ quản trị viên có thể:

  • Thêm tài khoản dịch vụ từ miền chính và miền phụ mà không cần bật cài đặt "Cho phép thành viên bên ngoài trong nhóm".
  • Xem loại thành viên tài khoản dịch vụ trên trang Groups và nhật ký kiểm tra trong Admin console.
  • Thêm, xóa và quản lý tư cách thành viên tài khoản dịch vụ thông qua Admin consoleCloud Identity Groups API.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và lập trình viên.

Tạo sao quan trọng:

Groups là công cụ quan trọng để khách hàng quản lý việc triển khai G Suite. Nhiều khách hàng sử dụng tài khoản dịch vụ với Groups để tự động hóa việc quản lý người dùng, quản lý quá trình di chuyển và tích hợp G Suite với các ứng dụng, công cụ và dịch vụ khác.

Cho đến nay, rất khó để sử dụng tài khoản dịch vụ theo nhóm do hạn chế về chức năng. Lần ra mắt này đã khắc phục được những hạn chế này và giúp việc sử dụng tài khoản dịch vụ với các nhóm dễ dàng hơn đồng thời tăng cường tính bảo mật và tính minh bạch.

Thông tin bổ sung:

Tính năng này không ảnh hưởng đến Admin SDK Group APIs. 

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech