Thêm kiểm soát và tùy chỉnh cho đầu trang và chân trang trong Google Docs

Tháng 7 24, 2019 đầu trang chân trang google docs


Tóm tắt

Hiện người dùng đã có thêm tùy chọn đối với việc kiểm soát và tùy chỉnh cho đầu trang và chân trang trong Google Docs.
Trước đây, người dùng có thể cài đặt một đầu trang và một chân trang cho toàn bộ văn bản, với tùy chọn tạo sự khác biệt chỉ trên trang đầu tiên. Giờ đây người dùng có thể tạo đầu trang và chân trang cho từng phần của tài liệu hoặc tạo nhiều đầu trang và chân trang đối với các trang số lẻ hoặc số chẵn.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/7/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/8/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech