Thêm nhận xét và lưu chế độ xem bộ lọc trong trung tâm cảnh báo

Tháng 10 12, 2019


Tính năng mới:

Google đang thực hiện một số cập nhật cho trung tâm cảnh báo cho G Suite. Quản trị viên với đặc quyền truy cập trung tâm cảnh báo có thể:

  • Để lại nhận xét về cảnh báo. Điều này có thể làm cho việc cộng tác dễ dàng hơn trong quá trình truy vấn và lưu bản ghi về các truy vấn và các tác vụ giải quyết đối với cảnh báo.
  • Sử dụng các bộ lọc đã lưu. Điều này có thể giúp quản trị viên nhanh chóng quay lại các chế độ xem cụ thể mà không cần áp dụng một số bộ lọc riêng lẻ cho từng phiên.

Ảnh hưởng: 

Chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Các tính năng mới này và các cập nhật trung tâm cảnh báo gần đây giúp dễ dàng tìm thấy các cảnh báo quan trọng và làm việc với các đồng nghiệp để giảm thiểu rủi ro. Bằng cách để lại nhận xét, quản trị viên và đồng nghiệp có thể dễ dàng hợp tác hơn trongviệc truy vấn. Các nhận xét cũng có thể đóng vai trò là bản ghi các tác vụ được thực hiện trên các cảnh báo, giúp quản trị viên dễ hình dung những gì đã xảy ra. Bê cạnh đó, các bộ lọc đã được lưu sẽ giúp cá nhân hóa trải nghiệm để có thể nhanh chóng tập trung vào các cảnh báo cụ thể phù hợp với chức năng công việc. Ví dụ: nếu đã tập trung vào các cuộc tấn công lừa đảo và phần mềm độc hại, quản trị viên có thể lưu bộ lọc để chỉ xem các cảnh báo liên quan đến Gmail.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thông tin bổ sung:

Để lại nhận xét để cộng tác tốt hơn

Bây giờ quản trị viên có thể để lại nhận xét về cảnh báo. Nhận xét này sẽ xuất hiện trong phần Lịch sử cảnh báo khi nhìn vào một cảnh báo và có thể được xem bởi bất kỳ quản trị viên nào có quyền truy cập vào cảnh báo. Điều này có thể giúp quản trị viên có thể theo dõi bất kỳ hành động nào được thực hiện trên cảnh báo và tạo điều kiện cho các thành viên trong nhóm cộng tác dễ dàng hơn trong việc truy vấn và khắc phục cảnh báo. Lưu ý rằng các nhận xét có thể bị xóa, nhưng chỉ được xóa bởi chủ sử hữu của nhận xét đó.

Quản trị viên có thể để lại nhận xét trong phần Lịch sử cảnh báo

Sử dụng các bộ lọc được lưu để cá nhân hóa trung tâm cảnh báo

Nếu có các bộ lọc sử dụng thường xuyên (ví dụ: có thể thường xuyên lọc các cảnh báo của “Tối nghiêm trọng” với trạng thái “Đang xử lý”), giờ đây quản trị viên có thể lưu các bộ lọc này để có thể nhanh chóng quay lại xử lý. Các bộ lọc được lưu sẽ được cá nhân hóa cho từng người dùng, nhưng có thể chia sẻ URL sau khi bộ lọc được áp dụng để các đồng nghiệp có thể thấy cùng một chế độ xem.

Bộ lọc được lưu giúp quản trị viên nhanh chóng truy cập các chế độ xem bộ lọc phổ biến trong trung tâm cảnh báo

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/10/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/10/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech