Thêm thời gian và nhập lời nhắc trong Tasks

Tháng 3 23, 2019


Những thay đổi mới:

Google đã thêm ba tính năng vào Tasks. Bây giờ người dùng có thể:

 • Thêm thời gian vào việc cần làm và nhận thông báo.
 • Tạo các việc cần làm lặp lại.
 • Nhập lời nhắc vào việc cần làm.

Ảnh hưởng: tất cả người dùng cuối.

Tại sao sử dụng: Từ phản hồi của người dùng mong muốn Tasks là nơi duy nhất có thể theo dõi tất cả các việc cần làm trong G Suite, Google tung ra các tính năng này giúp đảm bảo tất cả các việc cần làm ở trong Tasks và đảm bảo người dùng có thể theo dõi các thời hạn liên quan. Ngoài ra, nhập lời nhắc vào Tasks có thể hỗ trợ người dùng hiện đang chuyển từ Inbox sang Gmail.

Làm thế nào để bắt đầu:


 • Quản trị viên: không yêu cầu hành động
 • Người dùng cuối - Ngày / giờ và các việc cần làm lặp lại:


  • Khi tạo hoặc chỉnh sửa các việc cần làm, giờ đây người dùng sẽ thấy một trường mới Thêm ngày / giờ.
  • Sau khi nhấp vào Thêm ngày / giờ, người dùng có thể nhập ngày, giờ và phương thức lặp lại của việc cần làm.


 • Người dùng cuối - Nhập các việc cần làm:


  • Khi mở Task trên web hoặc ứng dụng di động, người dùng sẽ thấy một lời nhắc để sao chép lời nhắc hiện có sang Task. Người dùng cũng có thể thao tác thủ công việc sao chép các việc cần làm bằng cách mở trình đơn ở trên cùng bên phải.
  • Người dùng có thể chọn danh sách trong Task muốn thêm vào hoặc tạo danh sách mới.
  • Người dùng cũng có thể cho biết có muốn xóa hay không những lời nhắc này một khi đã được sao chép.

Chi tiết bổ sung:

Tính năng thời gian mới

Mỗi việc cần làm hiện có hai thuộc tính dựa trên thời gian, ngày và thời gian bắt đầu, đã khả dụng trong màn hình chỉnh sửa của từng tác vụ.

Các việc cần làm này sau đó sẽ được hiển thị trong Google Calendar trên web vào thời gian cụ thể, với điều kiện người dùng đã bật lịch “tác vụ”. Nếu đã bật thông báo trên thiết bị di động, người dùng cũng sẽ nhận được thông báo cho các việc cần làm vào ngày và giờ đã lên lịch trong ứng dụng Tasks (Android/iOS). Đối với các nhiệm vụ có ngày, nhưng không có giờ, người dùng sẽ nhận được thông báo vào lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương.

Nếu một nhiệm vụ được đánh dấu là đã hoàn thành, người dùng sẽ nhận được thông báo thứ hai vào lúc 9 giờ sáng sau ngày hoàn thành nhiệm vụ.

Nhập lời nhắc vào Tasks

Công cụ nhập này sẽ kéo lời nhắc (từ Inbox / Gmail, Calendar hoặc Assistant) vào Tasks.

Khi nhập lời nhắc vào Tasks, Google sẽ sao chép tiêu đề, ngày, giờ và việc lặp lại lời nhắc. Xin lưu ý, lời nhắc với các vị trí liên quan sẽ không được nhập. Ngoài ra, đây là việc nhập một lần và không đồng bộ hóa thường xuyên.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 18/3/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 18/3/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Cả hai tính năng sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech