Thêm tùy chọn để sao chép trang trình bày trong Google Slides

Tháng 1 11, 2020Tóm tắt:

Khi tạo bản sao của trang trình bày Google Slides hiện hửu, giờ đây người dùng có thể:

  • Chọn các trang trình bày cụ thể để sao chép thay vì toàn bộ.
  • Loại bỏ các ghi chú từ bản sao chép.

Tính năng này giúp dễ dàng phân tích và chia sẻ nội dung phù hợp nhất với nhóm, người xem hoặc các bên liên quan khác.

Làm sao để bắt đầu:

Người dùng cuối: Để xóa ghi chú của người trình bày khỏi bản sao, hãy đi tới Tệp > Tạo bản sao > Toàn bộ trang và chọn hộp kiểm “Xóa tất cả ghi chú của người trình bày”.


Xóa ghi chú của người thuyết trình khỏi bản trình bày

Để chỉ sao chép một số trang trình bày nhất định, hãy chuyển đến Tệp > Tạo bản sao > Trang trình bày đã chọn. Tại đây, người dùng cũng có tùy chọn xóa tất cả các ghi chú khỏi các trang trình bày đã chọn.


Chọn các slide cụ thể để sao chép thay vì toàn bộ

Thời gian triển khai

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/1/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/1/2020.

Khả dụng:

  • Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech