Thêm tùy chọn ngôn ngữ khả dụng đối với Mẫu lịch 2019 trong Google Sheets

Tháng 2 01, 2019


Tóm tắt

Google đã mở rộng các tùy chọn ngôn ngữ để tạo Mẫu lịch 2019 trong Google Sheets. Các tùy chọn ngôn ngữ mới có sẵn là:

 • Tiếng Bồ Đào Nha - Brazin
 • Trung Quốc
 • Đan Mạch
 • Hà Lan
 • Philipin
 • Pháp
 • Đức
 • Hindi
 • Indonesia
 • Ý
 • Nhật
 • Hàn Quốc
 • Tây Ban Nha - Mỹ Latinh
 • Ba Lan
 • Tiếng Nga
 • Tây Ban Nha
 • Thụy Điển
 • Thái Lan
 • Thổ Nhĩ Kỳ
 • Tiếng Việt

Lưu ý: mẫu trước đây được phát hành bằng tiếng Anh.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 29/1/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 29/1/2019.

Phiên bản phát hành: tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech