Theo dõi các sự kiện liên quan đến lạm dụng trong Trung tâm cảnh báo

Tháng 5 18, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên sẽ nhận được cảnh báo liên quan đến các sự kiện liên quan đến lạm dụng trong tổ chức. Điều này bao gồm các sự kiện liên quan đến nội dung đã bị đánh dấu là lạm dụng hoặc hạn chế quyền truy cập của người dùng vào ứng dụng.

Bản cập nhật này giúp quản trị viên dễ dàng kiểm soát tình trạng lạm dụng trong tài khoản và dễ dàng thực hiện hành động cần thiết như tạm ngưng người dùng hoặc hạn chế quyền truy cập vào một số dịch vụ.

Quản trị viên sẽ được cảnh báo qua email về các sự kiện liên quan đến lạm dụng và có thể tìm thêm thông tin trong Trung tâm cảnh báo

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace.

Nguồn: LVtech