Theo dõi lượng khí thải carbon liên quan đến việc sử dụng Google Workspace trong toàn tổ chức

Tháng 8 31, 2023


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘23. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới AI tiếp theo trong Workspace.


Tính năng mới:

Quản trị viên Google Workspace giờ đây có thể theo dõi lượng khí thải carbon và tác động của  lượng khí thải khi sử dụng Google Workspace. Điều này có nghĩa là có thể theo dõi tác động của lượng khí thải của các công cụ như Google Meet, Gmail, Google Docs, v.v.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Google nhận được ý kiến từ khách hàng rằng việc hiểu rõ lượng khí thải carbon của tổ chức khi sử dụng sản phẩm Google Workspace sẽ rất hữu ích. Đối với nhiều khách hàng, tính bền vững đã trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng trong việc ra quyết định và phân bổ nguồn lực liên quan đến CNTT.

Google đang giúp khách hàng có thể dễ dàng truy cập thông tin này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Bằng cách sử dụng công cụ báo cáo Carbon Footprint, quản trị viên có thể:

  • Xem dữ liệu phát thải tổng hợp cho tổ chức theo thời gian, được chia nhỏ theo dịch vụ. Quản trị viên cũng có thể sắp xếp thông tin này theo tháng.

  • Quản trị viên có thể chia nhỏ dữ liệu về lượng khí thải theo dịch vụ, chẳng hạn như Gmail hoặc Drive.

Thông tin chi tiết:

Google tiếp tục cải tiến sản phẩm và hoạt động để giảm tác động đến môi trường. Mục tiêu là vận hành bằng năng lượng không có carbon, 24/7, tại tất cả các trung tâm dữ liệu và khu vực đám mây vào năm 2030. Ngoài ra, Google đang chia sẻ công nghệ, phương pháp và nguồn tài trợ để giúp các tổ chức trên toàn thế giới chuyển đổi sang sử dụng carbon tự do hơn  — hệ thống miễn phí và bền vững — xem tại đây để biết thêm thông tin về các cam kết bền vững của Google.

Google sử dụng Giao thức khí nhà kính, tiêu chuẩn toàn cầu về tính toán lượng carbon để tạo báo cáo Carbon Footprint. Quản trị viên nên tự làm quen với thuật ngữ GHG — có thể tìm thêm thông tin trong Trung tâm trợ giúp hoặc video ngay sau đây.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: có thể tìm thấy báo cáo Carbon Footprint trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong phần Báo cáo > Carbon Footprint. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Workspace Carbon Footprint.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace đã xác minh tên miền.

Nguồn: LVtech