Thiết lập thiết bị Android trở thành sở hữu của doanh nghiệp dễ dàng hơn

Tháng 9 14, 2018


Khi nhân viên thiết lập điện thoại và máy tính bảng của họ thành thiết bị do doanh nghiệp sở hữu, đồng nghĩa với việc cung cấp cho tổ chức toàn quyền kiểm soát các thiết bị đó — cho phép quản trị viên áp dụng các chính sách liên quan đến cài đặt ứng dụng, cài đặt mạng, tùy chọn bảo mật và hơn thế nữa. Điều này giúp bảo vệ người dùng và dữ liệu của công ty.

Nếu quản trị viên cài đặt quản lý thiết bị di động nâng cao nhưng không đăng ký thiết bị do doanh nghiệp sở hữu trong Admin console, người dùng buộc phải chọn thiết lập thiết bị thuộc sở hữu của công ty.

Để khuyến khích thêm nhiều người dùng chọn tùy chọn này, Google sẽ hiển thị màn hình sau đây cho tất cả người dùng thêm tài khoản G Suite của họ vào thiết bị Android mới trước khi thêm tài khoản cá nhân.

Thay đổi này sẽ bắt đầu triển khai vào ngày 19/09/2018; xin lưu ý rằng có thể mất vài tuần để việc thay đổi có hiệu lực đối với tất cả người dùng.

Bắt đầu từ ngày 19/9/2018, người dùng sẽ được hỏi liệu họ có sở hữu thiết bị đang thiết lập. Trừ trường hợp người dùng tuyên bố sở hữu thiết bị riêng, quyền sở hữu sẽ được chỉ định tự động cho doanh nghiệp/tổ chức.

Hiện tại, người dùng chỉ thấy lựa chọn này nếu tổ chức đã bật chế độ Chủ sở hữu thiết bị. Tùy chọn đó sẽ biến mất khỏi Admin console vào ngày 19/9/2018.

Lưu ý rằng người dùng sẽ chỉ nhìn thấy màn hình và tùy chọn ở trên trên các thiết bị mới (và vừa khôi phục cài đặt gốc) chạy Android 6.0 trở lên.

Cho phép người dùng cài đặt bất kỳ ứng dụng nào từ Google Play Store được quản lý

Ngoài thay đổi được nêu ở trên, Google hỗ trợ việc cài đặt ứng dụng trên thiết bị Android và hồ sơ công việc thuộc sở hữu của doanh nghiệp/tổ chức trở nên dễ dàng hơn.

Hiện tại, quản trị viên phải chủ động đưa vào danh sách trắng cho phép các ứng dụng để cung cấp ứng dụng khả dụng cho người dùng. Bắt đầu từ ngày 19/9/2018, người dùng có thiết bị Android và hồ sơ công việc thuộc sở hữu của doanh nghiệp/tổ chức sẽ được phép cài đặt bất kỳ ứng dụng nào từ Google Play store được quản lý theo mặc định. Nếu quản trị viên không muốn người dùng thực hiện việc này, quản trị viên có thể chọn giới hạn tính khả dụng của ứng dụng đối với các ứng dụng được đưa vào danh sách trắng.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ vào ngày 19/09/2018.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite và phiên bản Cloud Identity Premium.

Thời gian triển khai:

Đang mở rộng triển khai (có thể hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech