Thời gian chạy thay thế giúp việc tạo dễ dàng Tiện ích bổ sung Google Workspace đã được phát hành công khai

Tháng 3 30, 2021


Tính năng mới:

Google đang ra mắt một phương thức mới để tạo Tiện ích bổ sung cho Google Workspace. Với các thời gian chạy thay thế, nhà phát triển có thể viết Tiện ích bổ sung bằng bất kỳ ngôn ngữ nào và trên bất kỳ cơ sở hạ tầng nào, sau đó xuất bản lên Google Workspace Marketplace. Thời gian chạy thay thế đã khả dụng bản beta.

Xem bài đăng trên blog dành cho nhà phát triển để tìm hiểu thêm về tính năng mới.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và lập trình viên.

Tại sao quan trọng:

Tiện ích bổ sung của Google Workspace cho phép sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba trong Google Workspace. Những tích hợp này giữa Google Workspace và các ứng dụng năng suất khác cho phép công việc diễn ra liền mạch hơn trên các nền tảng, giúp hoàn thành công việc nhanh hơn mà không cần chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác.

Trước đây, lập trình viên phải viết Tiện ích bổ sung trong Apps Script. Với lần ra mắt này, lập trình viên có thể viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào và trên bất kỳ cơ sở hạ tầng nào mong muốn. Thay đổi này cho phép sử dụng các công cụ và hệ thống đã quen dùng, giúp việc tạo và xuất bản các Tiện ích bổ sung chất lượng cao trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech