Thông báo cho người dùng về quá trình nâng cấp từ Google Hangouts lên Google Chat

Tháng 10 01, 2022


Từ ngày 1/11/2022, Google sẽ bắt đầu giai đoạn cuối cùng của quá trình nâng cấp từ Google Hangouts lên Google Chat. Người dùng sẽ không thể từ chối thay đổi này.

Xin chào Quản trị viên!

Google thông báo rằng từ ngày 1/11/2022, Google Hangouts trên web sẽ bắt đầu chuyển hướng sang Google Chat trên web và Hangouts sẽ không còn hoạt động.

Ảnh hưởng của việc này đến tổ chức

Vào tháng 2/2022, Google đã thông báo rằng sẽ đặt Google Chat làm ứng dụng nhắn tin mặc định bằng việc bật chế độ cài đặt "Ưu tiên Chat" cho mọi khách hàng chưa thực hiện việc này.

Kể từ tháng 3/2022, ứng dụng Hangouts dành cho thiết bị di động, Hangouts trong Gmail trên web và tiện ích Hangouts của Chrome đều đang chuyển hướng sang Chat. Từ ngày 1/11/2022, khi truy cập vào Hangouts trên web, người dùng sẽ được chuyển hướng đến Chat trên web. Đây là thay đổi bắt buộc.

Lưu ý: Người dùng vẫn có thể truy cập vào Hangouts trên web và các cuộc trò chuyện của họ cho đến hết ngày 1/11/2022.

Sau đây là một số thay đổi khác đối với tổ chức/ doanh nghiệp trong quá trình cập nhật này:

 • Tìm tin nhắn Hangouts và Chat trong Gmail

  • Hiện tại, khi tìm kiếm trong Gmail, người dùng sẽ thấy kết quả cho tin nhắn Hangouts và Chat ở hai nơi là thẻ Thưthẻ Tin nhắn (trước đây là thẻ Chat và Không gian).
   Từ ngày 1/11/2022, người dùng Gmail sẽ chỉ thấy kết quả cho tin nhắn Hangouts và Chat trong thẻ Tin nhắn (trước đây là thẻ Chat và Không gian).
   Sau ngày 1/1/2023, tất cả kết quả tìm kiếm liên quan đến Hangouts và Chat sẽ được loại bỏ khỏi thẻ Thư trong Gmail. Tuy nhiên, trong Vault, quản trị viên vẫn sẽ truy cập được vào mọi tin nhắn được Vault lưu giữ hoặc giữ lại.

 • Xuất dữ liệu trong Hangouts và Chat

  • Hiện tại, tin nhắn Hangouts và Chat có trong Công cụ Xuất dữ liệu dành cho Hangouts, Chat và Gmail (dành cho quản trị viên).

   • Nếu tổ chức/doanh nghiệp sử dụng Vault, quản trị viên có thể tìm và xuất tin nhắn Hangouts và Chat qua phần kết quả tìm kiếm trong Vault dành cho Hangouts, Chat và Gmail.

  • Bắt đầu từ ngày 1/11/2022, Hangouts và Chat sẽ không thể tương tác với nhau nữa. Do đó, các tin nhắn mới trong Chat sẽ không có trong Công cụ Xuất dữ liệu dành cho Hangouts và Gmail. Các tin nhắn này sẽ chỉ có trong Công cụ Xuất dữ liệu dành cho Chat.

   • Nếu tổ chức/doanh nghiệp sử dụng Vault thì bắt đầu từ ngày 1/11/2022, bạn chỉ nên tìm tin nhắn Hangouts và Chat trong phần Chat.

  • Sau ngày 1/1/2023, dữ liệu trong Hangouts sẽ bị xóa. Tin nhắn Hangouts và Chat sẽ không có trong Công cụ Xuất dữ liệu dành cho Hangouts và Gmail nữa. Những dữ liệu cũ trong Hangouts vốn đã có trong Chat cũng sẽ có trong Công cụ Xuất dữ liệu dành cho Chat.

   • Nếu tổ chức/doanh nghiệp sử dụng Vault thì bắt đầu từ ngày 1/1/2023, sẽ không còn thấy tin nhắn Hangouts và Chat khi tìm kiếm trong phần Hangouts hoặc Gmail, trừ phi các tin nhắn đó đang được lưu giữ hoặc giữ lại. Quản trị viên nên tìm tin nhắn Hangouts và Chat trong phần Chat.

 • Những thay đổi khác

  • Công cụ Xuất dữ liệu: bắt đầu từ ngày 1/1/2023, khách hàng sẽ không thể dùng Công cụ Xuất dữ liệu để tải dữ liệu trong Hangouts xuống và người dùng sẽ không thể sử dụng Takeout trên Hangouts nữa. Xin lưu ý rằng Công cụ Xuất dữ liệu cho Google Chat không hỗ trợ tin nhắn trong các cuộc trò chuyện nhóm do người dùng của các tổ chức khác tạo ra.

  • API Gmail: bắt đầu từ ngày 1/11/2022, API Gmail sẽ không còn tạo tin nhắn mới trong Chat.

  • Trang tổng quan về thời gian hoạt động hằng tháng của các ứng dụng: Bắt đầu từ ngày 1/11 /2022, Hangouts sẽ không xuất hiện trong Trang tổng quan về thời gian hoạt động hằng tháng của các ứng dụng.

  • Domain Transfer: bắt đầu từ ngày 1/1/2023, Domain Transfer sẽ không hỗ trợ dữ liệu trong Hangouts nữa.

Việc cần làm

Thông báo cho những người dùng vẫn sử dụng Hangouts trên web rằng kể từ ngày 1/11/2022, họ sẽ không thể truy cập vào Hangouts nữa, mà sẽ được chuyển hướng sang Google Chat.

Cảm ơn các tổ chức/doanh nghiệp đã tin dùng Google Workspace.

– Nhóm Google Workspace