THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI HOTLINE CỦA LVTECH

Tháng 9 11, 2018


Kính gửi Quý khách hàng,


Căn cứ theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông ngày 25/05/2018 quy định chuyển đổi thuê bao di động 11 số thành 10 số từ ngày 15/09/2018 đến 30/06/2019.

LVtech xin thông báo đến Quý khách hàng việc thay đổi số điện thoại hotline của LVtech kể từ ngày 15/9/2018 như sau: số cũ 0123 958 8324 sẽ thay đổi thành 083 958 8324.


-Thời gian chuyển đổi: Từ ngày 15/9/2018 và kết thúc chuyển đổi vào ngày 30/6/2019.

-Hỗ trợ quay số song song: bắt đầu từ ngày 15/09/2018 đến ngày 14/11/2018. Trong thời gian này quý vị có thể quay số theo mã mạng cũ hoặc quay số theo mã mạng mới thì cuộc gọi đều thành công.

Bên cạnh đó, Quý vị có thể liên lạc với LVtech qua:

Ngoài ra, Quý vị cũng có thể liên lạc với LVtech thông qua:

 

Rất mong Quý Khách hàng cập nhật thông tin số điện thoại cũng như các thông tin liên hệ mới của LVtech để được hỗ trợ & tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!


LVtech