Thông tin cập nhật về Jamboard

Tháng 6 06, 2018


Khi Google tiếp tục thêm các tính năng mới vào trải nghiệm Jamboard, bản phát hành Jamboard mới nhất sẽ rõ ràng và hiệu quả hơn khi người dùng nhận được thông báo.

Bút vẽ màu trắng

Người dùng có thể vẽ, sử dụng tính năng nhận dạng chữ viết tay/hình dạng và các công cụ tự động vẽ màu trắng hoàn toàn mới.

Khả năng tương thích thiết bị Bluetooth

Giờ đây, người dùng có thể kết nối và sử dụng các thiết bị Bluetooth trong cuộc họp (kết hợp loa và mi-crô) kết nối với Jamboard.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản Suite Basic, Business, Enterprise, và Education

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech